AKTUÁLNÍ DOPOČTY KOVŮ od 24.7.2017 do 28.7.2017 86,50 Kč/kg Cu Vývoj ceny dopočtů od 1.1.2007
obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace
AKTUÁLNĚ
VŽDY LEPŠÍ VOLBA Kabely-shop.cz


Název projektu:Vzdělávání zaměstnanců firmy Lamela Electric, a.s. v důsledku rozvoje nových technologií. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/39.00247


Společnost Lamela Electric, a.s. 1. 6. 2010 zahájila projekt spolufinancovaný ze zdrojů Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Cílem dvouletého vzdělávacího projektu „Vzdělávání zaměstnanců firmy Lamela Electric, a.s. v důsledku rozvoje nových technologií“ je vytvořit prostor pro získání nových odborných znalostí souvisejících s pořízením nových strojů, zaváděním nových metod, technologií a zvládáním nových postupů v rámci rozšířené výroby. 

Cílová skupina, která absolvuje vybraná školení, zahrnuje zaměstnance z různých pracovních pozic od top managementu, přes střední management, administrativní pracovníky, až po obchodníky a dělníky. Výsledkem projektu bude zvýšení kvalifikační úrovně a profesních dovedností cílové skupiny v souvislosti s novými technologickými trendy, ochranou životního prostředí, požadavky trhu a vyhovění specifickým potřebám zákazníků.

Aktuality:
Dne 23. 8. 2010 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb. Podrobné informace jsou uvedeny na www.esfcr.cz. Zadávací řízení vyhrála společnost TEMPO CZ consulting s.r.o.
V prosinci 2010 byly zahájeny vzdělávací aktivity. Konkrétně byl realizován kurz se zaměřením na Statistiku. Zaměstnanci zdokonalovali své znalosti v oblasti statistických metod, analýz dat, využívání statistických funkcí v MS Excel, apod.
V květnu 2011 proběhl kurz Kontrola a ověřování kvality fotovoltaických a bezhalogenních kabelů. Jednalo se o dvoudenní kurz, který probíhal teoreticko-praktickou formou.
V červnu 2011 byly realizovány další vzdělávací kurzy, a to Manager výroby pro fotovoltaické a bezhalogenní kabely, Zacházení s odpady vznikajícími při výrobě bezhalogenních kabelů a Školení o chemických látkách potřebných k výrobě fotovoltaických a bezhalogenních kabelů.
V srpnu 2011 pak proběhl kurz Práce na Kabelářském extruderu.
Do budoucna plánujeme realizaci kurzů Normování práce, Nákupčí, Hodnotová analýza.
Název projektu:Vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců společnosti Lamela Electric, a.s. Registrační číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.01457


Společnost Lamela Electric, a.s. 1. 12. 2010 zahájila projekt spolufinancovaný ze zdrojů Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Cílem dvouletého vzdělávacího projektu „Vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců společnosti Lamela Electric, a.s.“ je zvýšit adaptabilitu zaměstnanců, podpořit zachování pracovních míst a konkurenceschopnost žadatele prostřednictvím zvyšování odborných znalostí a kompetencí jeho zaměstnanců.

Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci odštěpného závodu Kabelovna Chyše. V cílové skupině jsou záměrně zaměstnanci z rozličných pracovních pozic. Konkrétně se jedná o pracovníky top managementu a administrativy, obchodníky a dělníky. Výsledkem projektu bude zdokonalení vybraných zaměstnanců v manažerských, obchodních, komunikačních, IT, jazykových a odborných oblastech. Dále bude dosaženo pozitivního posunu v řízení společnosti, firemních procesů a dojde k zefektivnění výroby díky lepším pracovním výkonům.

Aktuality:
Dne 16. 3. 2011 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb. Podrobné informace k projektu stejně jako k výběrovému řízení jsou uvedeny na stránkách www.esfcr.cz. Zadávací řízení vyhrála společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s.
Od září 2011 plánujeme zahájit realizaci vzdělávacích aktivit. Zaměstnanci budou postupně proškolováni v měkkých dovednostech jako jsou Vedení lidí, RP, ENVI, Motivace, Vedení obchodního jednání nebo Telefonická komunikace. Vzdělávací aktivity budou obsahovat také IT kurzy, jako MS Word a MS Excel. To vše bude navíc doplněno jazykovými kurzy angličtiny. 

ADRESA:
Lamela Electric, a.s.
o.z. Kabelovna Chyše
Ke Kablu 298
364 53 Chyše

KONTAKT:
Telefon:
+420 353 241 503
+420 353 241 504
Fax:
+420 353 241 550
Email:
obchod@lamelaelectric.com

e-shop:
Kabely-shop.cz


kde nás najdete: kde nás najdete

Podpořeno EU